Kurs dla przewoźników drogowych

Szkolenie Wstępne BHP

Każdy pracodawca w chwili zatrudnienia nowego pracownika jest zobowiązany zorganizować dla niego szkolenie wstępne BHP.

Wstępne szkolenie BHP obejmuje m.in. instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Szkolenie ma za zadanie zapoznać pracownika z przepisami i zasadami bezpieczeństwa oraz higieną pracy zawartymi w Kodeksie pracy.

Okres ważności szkolenia BHP uzależnione jest od zajmowanego stanowiska w pracy.

Po okresie 6 miesięcy kończy się ważność szkolenia wstępnego dla osób, które pełnią funkcje kierownicze, natomiast dla pozostałych pracowników jest to 12 miesięcy. Po upływie tego czasu pracownicy muszą przejść szkolenie okresowe.