Prawo jazdy

Kurs Operatora Koparko-Ładowarki kl.III - wszystkie

Kurs operatora koparko-ładowarki pozwala zdobyć uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Kurs kończy się egzaminem państwowym przeprowadzanym u nas na miejscu. Zdanie egzaminu powoduje uzyskanie świadectwa i wpisanie uprawnień do książki operatora maszyn roboczych.

Wymagania do przystąpienia do kursu:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu operatora koparko – ładowarki