Świadectwo kwalifikacji zawodowych

Szkolenia okresowe kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy kategorii C1 lub C przed 10 września 2009 roku oraz prawo jazdy kategorii D1 lub D przed 10 września 2008 roku lub posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o 5 lat.

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy rzeczy lub osób musi odbyć każdy kierowca, który chce lub aktualnie pracuje w transporcie drogowym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez okres kolejnych 5 lat.

Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji kierowca udaje się do odpowiedniego na swoje miejsce zamieszkania wydziału komunikacji, w którym składa: świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie psychologiczne, orzeczenie lekarskie, zdjęcie en face (frontalne, na wprost).

Szkolenia okresowe kierowców w naszym centrum rozpoczynają się w każdy czwartek.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.