Kurs dla przewoźników drogowych

Kurs HDS (Kurs na hydrauliczny dźwig samochodowy)

Kurs HDS skierowany jest do osób pełnoletnich z wykształceniem minimum podstawowym. Ponadto musza się okazać zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.

Celem uzyskania uprawnień do kierowania dźwigiem hydraulicznym należy przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego, który odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego na terenie naszego Centrum Szkoleń Zawodowych.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne na drukach MEN uprawniające do obsługi żurawi przeładunkowych (HDS).