Prawo jazdy

Kurs doradcy ADR DGSA

Kurs przeznaczony jest dla osób po 21 roku życia, które chcą zdobyć uprawnienia jako doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego oraz dla osób, których uprawnienia straciły ważność.

W świetle ustawy osoba ubiegająca się na stanowisko doradcy ADR nie powinna być osobą karaną oraz musi posiadać wykształcenie wyższe.

Wszystkie formalności związane z egzaminem państwowym pozostają w kwestii ośrodka szkoleniowego.

Po pozytywnie zaliczonym egzaminie państwowym z części teoretycznej i praktycznej uczestnik kursu otrzymuje świadectwo Doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 42 ust.2 pkt. 4 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wynik pozytywny egzaminu należy uzyskać nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu.

Świadectwo doradcy jest wydawane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu drogowego na okres 5 lat.