Kurs dla przewoźników drogowych

System Tachografów Cyfrowych

Stosowanie tachografów cyfrowych weszło w życie w dniu 1 maja 2006 roku. Od tego momentu w każdym nowym samochodzie powyżej 3,5 tony istnieje tachograf cyfrowy, który jest najnowszą wersją tachografu analogowego.

Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które:

  • wykonują pracę jako zawodowi kierowcy pojazdami ciężarowymi powyżej 3,5 tony;
  • posiadają firmę transportową.

Szkolenie pozwala zdobyć niezbędną wiedzę dotyczącą obsługi tachografu cyfrowego, interpretacji wydruków, znaczenia piktogramów, pobieranie i archiwizacja danych z cyfrowych tachografów i kart chipowych. Omawiane są również zagadnienia z zakresu przepisów, obowiązków oraz kar wynikających z posiadania i użytkowania tachografów cyfrowych.

Po ukończonym kursie każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.