Prawo jazdy

Kurs na Prawo Jazdy kat. C

Kurs prawa jazdy kat. C może uzyskać każdy kto ukończył 21 lat lub osoba pełnoletnia, która przeszła kwalifikację wstępną. Ponadto należy okazać się zaświadczeniem lekarskim oraz psychologicznym o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.

Zgodnie z kodeksem drogowym posiadanie prawa jazdy kat. C uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i przyczepy lekkiej o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg;
  • czterokołowcem lekkim nie przekraczającym masy własnej do 350 kg oraz o prędkości maksymalnej do 45 km/h;
  • motorowerem o pojemności silnika spalinowego do 50 cm 3, mocy silnika elektrycznego do 4kW oraz prędkości maksymalna do 45 km/h;

Kurs na prawo jady kat. C obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne (20 h)
  • zajęcia praktyczne (30 h)

Uwaga! Zgodnie z nową ustawą z dnia 31 marca istnieje możliwość zmniejszenia godzin praktycznych do 20, przystępując równolegle do kursu na kat. C+E.

W naszym Centrum Szkoleń Zawodowych to kursanci wybierają miejsce odbywania się jazd praktycznych - Skierniewice lub Płock w zależności od wybranego miejsca zdawania egzaminu praktycznego.

Do egzaminu teoretycznego jak i praktycznego można przystąpić w dowolnym WORD na terytorium RP.

Celem uzyskania prawa jazdy kat. C należy przystąpić do egzaminu państwowego. Egzamin składa się z części teoretycznej w formie testu oraz części praktycznej w formie placu manewrowego oraz jazdy po mieście.

Po otrzymaniu wyniku pozytywnego z części teoretycznej oraz praktycznej kierowca musi powiadomić Wydział Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta o pozytywnym wyniku z egzaminu danej kategorii a następnie po wypełnieniu wniosku o wydanie nowego prawa jazdy po około 14 dniach należy zgłosić się po odbiór nowego dokumentu.