Świadectwo kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja Wstępna

Chcąc wykonywać zawód kierowcy zawodowego należy przejść kurs na kwalifikację wstępną.

Kurs skierowany jest do osób między 18 a 21 rokiem życia, które chcą uzyskać prawo jazdy kategorii C i C+E oraz 21 a 23 rokiem życia w przypadku kategorii D i D+E.

Kurs na kwalifikację wstępną obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne (260 h)
  • zajęcia praktyczne (20 h)

Celem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej po zakończonym kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego.

Egzamin układany jest w formie testu zawierający pytania zamknięte jednokrotnego wyboru. Wszystkie formalności związane z egzaminem państwowym pozostają w kwestii ośrodka szkoleniowego. W dniu, w którym przeprowadzono egzamin kursanci, którzy uzyskali wynik pozytywny otrzymują ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ.

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN PAŃSTWOWY ODBYWA SIĘ W NASZYM OŚRODKU.

Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji w celu uzyskania wpisu uprawnień do nowego prawa jazdy kierowca udaje się do odpowiedniego na swoje miejsce zamieszkania wydziału komunikacji, w którym składa: świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie psychologiczne, orzeczenie lekarskie oraz zdjęcie „na wprost”.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.