Prawo jazdy

Kurs na Prawo Jazdy kat. C + E

Kurs prawa jazdy kat. C+E może uzyskać każdy kto posiada prawo jazdy kat. C oraz ukończył 21 lat lub osoba pełnoletnia, która przeszła kwalifikację wstępną. Ponadto należy okazać się zaświadczeniem lekarskim oraz psychologicznym o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

Zgodnie z kodeksem drogowym posiadanie prawa jazdy kat. C+E uprawnia do kierowania pojazdami takimi jak:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t + przyczepa (z wyjątkiem autobusu), a także ciągnikiem rolniczym + przyczepa lub pojazdem wolnobieżnym + przyczepa.

Kurs na prawo jady kat. C+E obejmuje:

  • zajęcia praktyczne (25 h)

Celem uzyskania prawa jazdy kat. C+E należy przystąpić do egzaminu państwowego. Egzamin składa się wyłącznie z części praktycznej w formie placu manewrowego oraz jazdy po mieście.

Po otrzymaniu wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego kierowca musi powiadomić Wydział Komunikacji danego Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta o pozytywnym wyniku egzaminu danej kategorii a następnie po wypełnieniu wniosku o wydanie nowego prawa jazdy po około 14 dniach należy zgłosić się po odbiór nowego dokumentu.