Prawo jazdy

Szkolenie Stanowiskowe ADR

Szkolenie stanowiskowe przeznaczone jest dla wszystkich osób pełnoletnich zatrudnionych w firmie przewożącej materiały niebezpieczne, mających bezpośrednio styczność z tymi substancjami. Do tej grupy osób zaliczamy m. in. magazynierów, pracowników biurowych, ochroniarzy, operatorów cystern.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończonym kursie, które umożliwia mu prace w firmie która operującej materiałami niebezpiecznymi.

SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W NASZYM OŚRODKU.