Prawo jazdy

Szkolenie na nalewaki NO TDT

Szkolenie dla osób posiadających uprawnienia ADR w celu poszerzenia kwalifikacji o samodzielne napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych oraz wszystkich osób, które chcą otrzymać uprawnienia TDT po ukończeniu 18 roku życia posiadające minimum wykształcenie zawodowe lub świadectwo robotnika wykwalifikowanego.

Celem uzyskania uprawnień TDT do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych po zakończonym szkoleniu należy przystąpić do egzaminu, który odbywa się przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej (w formie ustnej) i części praktycznej.

Egzamin teoretyczny odbywa się w naszym Centrum Szkoleń Zawodowych.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu praktycznego – Orlen Gaz Płock ul. Długa 1.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne TDT, które ważne jest bezterminowo.