Kurs dla przewoźników drogowych

Rozliczenie i Ewidencja Czasu Pracy Kierowców

W świetle obowiązującego prawa na podstawie Kodeksu pracy oraz Ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia i kontrolowania ewidencji czasu pracy swoich kierowców.

Kurs daje możliwość zapoznania się ze wszystkimi przepisami dotyczącymi prawidłowego organizowania czasu pracy kierowców.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób prowadzących działalność transportową, kierowców oraz osób, które rozliczają ich pracę: księgowe, kadrowe.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się między innymi z:

  • przepisami prawa dotyczącymi czasu pracy kierowców, zarówno polskich jak i międzynarodowych;
  • obowiązkami związanymi z używaniem tachografów;
  • prawidłowym rozliczeniem czasu pracy kierowców (przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, wymagane przerwy).

SZKOLENIE ODBYWA SIĘ W NASZYM OŚRODKU.