Prawo jazdy

Doradztwo ADR

Z umowy międzynarodowej ADR wynika, że każdy przedsiębiorca prowadzący działalność transportową, który zajmuje się przewozem towarów niebezpiecznych lub ich pakowaniem, napełnianiem, załadunkiem lub rozładunkiem, ma obowiązek wyznaczyć co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa (Doradca ADR DGSA).

Doradztwo ADR stworzone jest dla wszystkich przedsiębiorstw transportowych mających styczność z materiałami niebezpiecznymi. Współpraca opiera się na odpowiedzialnym wpieraniu działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska.

Brak wyznaczenia doradcy ADR grozi otrzymaniem kary ADR.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź odwiedzenia naszego Centrum Szkoleń Zawodowych w celu uzyskania szczegółów współpracy.