Kurs dla przewoźników drogowych

Kurs na dźwigi i windy UDT

Kurs na dźwigi i windy skierowany jest do osób pełnoletnich z wykształceniem minimum podstawowym. Ponadto musza się okazać zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwskazań zdrowotnych.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.

Celem uzyskania uprawnień na dźwigi i windy należy przystąpić do egzaminu teoretycznego i praktycznego, który odbywa się przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego na terenie naszego Centrum Szkoleń Zawodowych.

Po pozytywnie zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w kategorii ID uprawniające do obsługi dźwigów towarowych i szpitalnych.