Kurs dla przewoźników drogowych

Szkolenie Okresowe BHP

Szkolenie okresowe jest kontynuacją szkolenia wstępnego. Celem szkolenia jest przypomnienie najważniejszych informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe BHP należy powtarzać:

  • co 3 lata dla pracowników zajmujących stanowiska robotnicze;
  • co 6 lat dla pracowników administracyjno – biurowych;
  • co 5 lat dla pracodawców, osób na stanowiskach kierowniczych brygadzistów, mistrzów oraz pozostałych pracowników.
  • W przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych co rok!