Świadectwo kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacja Wstępna Przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy osób, które otrzymały prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008r. lub kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy osób, które:

  • skończyły 21 lat i chcą zacząć pracę jako kierowca zawodowy kat. C, CE;
  • skończyły 23 lata i chcą zacząć pracę jako kierowca zawodowy kat. D i DE.

Przed przystąpieniem na kurs prawa jazdy należy wykonać badania psychologiczne oraz lekarskie stwierdzające o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Badania psychologiczne oraz lekarskie wykonujemy na miejscu.

Kurs na kwalifikację wstępną przyspieszoną obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne (130 h)
  • zajęcia praktyczne (10 h)

Celem uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej po zakończonym kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego.

Egzamin układany jest w formie testu zawierający pytania zamknięte jednokrotnego wyboru.

Wszystkie formalności związane z egzaminem państwowym pozostają w kwestii ośrodka szkoleniowego.

W dniu w którym przeprowadzono egzamin kursanci, którzy uzyskali wynik pozytywny otrzymują ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ.

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN PAŃSTWOWY ODBYWA SIĘ W NASZYM OŚRODKU.

Po otrzymaniu świadectwa kwalifikacji celem uzyskania wpisu uprawnień kierowca udaje się do odpowiedniego na swoje miejsce zamieszkania wydziału komunikacji, w którym składa: świadectwo kwalifikacji zawodowej, orzeczenie psychologiczne, orzeczenie lekarskie oraz zdjęcie „na wprost”.