Kurs dla przewoźników drogowych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce, każdy pracownik ma obowiązek przystąpić do szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: