Kurs dla przewoźników drogowych

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego w Transporcie Osób i Rzeczy

Kurs skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności polegające na przewozie osób lub rzeczy. Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego jest niezbędny do tego aby uzyskać licencję krajową lub międzynarodową.

Tematyka zajęć omawianych na szkoleniu jest bardzo szeroka. Omawiane są zagadnienia z różnych gałęzi prawa, w tym: prawa cywilnego, handlowego, podatkowego oraz socjalnego w odniesieniu do transportu drogowego osób i rzeczy. Ponadto tematy dotyczące samej działalności gospodarczej i zarządzanie jej finansami, bezpieczeństwo drogowe, normy techniczne itp.

W celu uzyskania certyfikatu po zakończonym kursie należy przystąpić do egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego. Instytut jako jednostka certyfikująca organizuje i przeprowadza egzamin państwowy w miejscu i terminie wybranym przez kandydata.