Prawo jazdy

Kursy ADR dla kierowców

Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 21 lat i chcą zdobyć uprawnienia ADR oraz dla tych kierowców, którzy chcą przedłużyć ważność swoich uprawnień o kolejne 5 lat.

Kurs ADR dotyczy:

  • przewozu towarów niebezpiecznych (szkolenie podstawowe);
  • przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach (po odbyciu szkolenia podstawowego);
  • przewozu materiałów i przedmiotów wybuchowych (po odbyciu szkolenia podstawowego);
  • przewozu materiałów promieniotwórczych (po odbyciu szkolenia podstawowego).

Celem uzyskania uprawnień ADR po zakończonym kursie należy przystąpić do egzaminu państwowego.

Egzamin układany jest w formie testu zawierający pytania zamknięte jednokrotnego wyboru.

Wszystkie formalności związane z egzaminem państwowym pozostają w kwestii ośrodka szkoleniowego.

W ciągu 7 dni po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego dokument potwierdzający zdobycie uprawnień ADR jest wysyłany pocztą tradycyjną na adres zamieszkania podany przez zdającego.

SZKOLENIE ORAZ EGZAMIN PAŃSTWOWY ODBYWA SIĘ W NASZYM OŚRODKU.